Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

In het studieboek ‘Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen‘ komen de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen uitgebreid aan de orde. Dit voorjaar (2022) verscheen de vierde, herziene druk. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd.

Voor veel kinderen is opgroeien een flinke klus. Slapen, eten, zindelijk worden, emoties reguleren en schoolse vaardigheden aanleren kost sommige kinderen veel meer moeite dan andere.

In het boek, dat ik samen met senior onderzoeker Jakop Rigter maakte, beschrijven we steeds de normale ontwikkeling en de afwijkingen daarvan. We vertellen ook welke behandelingen er zijn.

Doe eens normaal

In ‘Doe eens normaal’ leg ik uit waarom het voor steeds meer mensen moeilijker lijkt om zich ‘normaal’  te gedragen.

Zijn er meer aanstellers, zijn we intoleranter geworden, of stelt onze complexe maatschappij te hoge eisen? Over modeziektes, het nature-nurture-debat, en de vraag of de bijbel van psychiaters, de DSM, niet moet worden afgeschaft.

‘In dit kritische en boeiende werk wordt uitgelegd wat zin en onzin is in de diagnostiek, welke grote vragen er zijn, en waar het in de toekomst naartoe moet. Lezen!’ Jim van Os, hoogleraar psychiatrie Universiteit Maastricht.

Brein onder druk

‘Brein onder druk’ gaat over hersenmechanismen die betrokken zijn bij problematisch en gestoord gedrag. Wetenschappers lichten de complexiteit van die mechanismen toe en praten over de resultaten van hun speurwerk. Therapeuten leggen uit hoe ze die kennis in de praktijk gebruiken. En cliënten/patiënten vertellen wat ze eraan hebben.

Lees over het rotjoch dat hulpverlener werd, over experimentele hormoonbehandelingen, neuropsychologisch onderzoek bij jonge kinderen en hun hoogrisicomoeders, het geweld dempende effect van virtual reality, de ervaringen van tbs’ers met tDCS, en de mentale krachttraining van politieagenten.

1 op de 4 – kindermishandeling, een publiek probleem

In ‘1 op de 4 – kindermishandeling, een publiek probleem’ onderzoeken experts en onderzoekers waarom we als samenleving zo slecht grip krijgen op kindermishandeling. Er komen allerlei perspectieven aan bod: historisch, pedagogisch, sociologisch, juridisch. Wat kunnen hulpverleners doen, en wanneer gaan kinderrechten boven de rechten van ouders?

Ik schreef het hoofdstuk ‘Is kindermishandeling een misdrijf?’. Modderen hulpverleners niet te vaak te lang door? (Ja). Moet je mishandelende ouders altijd straffen? (Nee). Hulpverleners moeten harder worden, en rechters moeten meer oog krijgen voor de gezinssituatie. Criterium bij het nemen van besluiten: is deze beslissing (ook) het beste voor het mishandelde kind?

Wat wil Nederland weten – De totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda

Bijna twaalfduizend vragen zijn er ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda. Duizenden burgers legden hun zorgen en fascinaties voor, over van alles: het heelal, Alzheimer, robotsverdriet en dood, liefde en bedrog, het basisinkomen, gezond voedsel, duurzame energie, slaaphaaruitval, internet en nog honderden onderwerpen meer. In dit boek lees je hoe die vragen terecht zijn gekomen in de Agenda. Je vindt een royale greep in de vragen en natuurlijk de Agenda zelf. Ook vertellen vragenstellers van 5 tot 85 jaar waarom juist déze kwestie hen bezighoudt.

Met een voorwoord van Gerdi Verbeet.

Werken na kanker

Werken na kanker’ is een praktisch boek waarin (ex)kankerpatiënten de weg wordt gewezen in de complexe regelgeving rondom werk, uitkeringen en reïntegratie. Ik schreef het samen met vier andere journalisten. Het boek bevat verhalen van ervaringsdeskundigen en tips van experts.

Valkuil nummer 1: thuisblijven totdat je weer aan werken toe bent. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans dat je weer aan de slag komt – en beter worden doe je van bankzitten meestal niet.

Liefde à la carte

In ‘Liefde à la carte. Trends in moderne relaties’ voorspellen sociaal-demograaf Jan Latten en ik dat er meer dolende mannen komen, meer moedergezinnen en meer patchworkfamilies. Het voorop stellen van het eigen geluk en de zoektocht naar De Ware resulteren in minder stellen voor het leven en meer singles.

Dat ligt niet alleen aan het ik-tijdperk. Of je gescheiden ouders hebt, gelovig bent opgevoed of hebt doorgeleerd – al die dingen spelen óók een rol bij het slagen van een relatie. Daar denk je niet aan als je verliefd wordt. Liefde overwint alles, denk je. Nou, vergeet het maar.

Opvoedingscanon

De ‘Opvoedingscanon. Omdat over kinderen zoveel meer te weten valt’ behandelt in vijftig korte hoofdstukken allerlei aspecten van opvoeding en ontwikkeling waar ouders van jonge kinderen en pubers mee te maken hebben. Elk hoofdstuk is geschreven door een expert en bevat informatie, praktische tips en literatuurverwijzingen.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen: huilen, ruziemaken, spelen, spreken & lezen, pesten, angst & depressie, straf, alcohol & drugs, geldseks, geweld, sport en media.

Angstig leven

In ‘Angstig leven’ is de centrale vraag waar posttraumatische stress-stoornis vandaan komt, en wat het betekent voor de mensen die eraan lijden. Een boekje dat ik schreef voor de jaarlijkse Anatomische Les, waarin naast de Israëlische psychiater Arieh Shalev ook bekende Nederlandse neurowetenschappers en psychiaters hierover vertellen.

Het interview dat ik Arieh Shalev afnam over de ‘plattegrond van de angst’ die we allemaal maken, vind je hier.

Macha Macha

Macha!Macha! Een afrekening met het klaagfeminisme schreef ik in 1995.

Mannen onderdrukkers? Ze zijn liever lui dan moe, maar dat is wat anders. Vrouwen slachtoffers van hun succes? De multiple-choicers met kinderen, keuken en carrière willen gewoon niet kiezen. De biologische klok een vrouwenprobleem? Niet als je de oorlog tussen de seksen verruilt voor een onderhandelingsmodel.

Over sommige dingen denk ik inmiddels een beetje anders. Maar het blijft een goed geschreven schotschrift.