Wat wil Nederland weten – De totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda

Bijna twaalfduizend vragen zijn er ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda. Duizenden burgers legden hun zorgen en fascinaties voor, over van alles: het heelal, Alzheimer, robotsverdriet en dood, liefde en bedrog, het basisinkomen, gezond voedsel, duurzame energie, slaaphaaruitval, internet en nog honderden onderwerpen meer. In dit boek lees je hoe die vragen terecht zijn gekomen in de Agenda. Je vindt een royale greep in de vragen en natuurlijk de Agenda zelf. Ook vertellen vragenstellers van 5 tot 85 jaar waarom juist déze kwestie hen bezighoudt.

Met een voorwoord van Gerdi Verbeet.