1 op de 4 – kindermishandeling, een publiek probleem

In ‘1 op de 4 – kindermishandeling, een publiek probleem’ onderzoeken experts en onderzoekers waarom we als samenleving zo slecht grip krijgen op kindermishandeling. Er komen allerlei perspectieven aan bod: historisch, pedagogisch, sociologisch, juridisch. Wat kunnen hulpverleners doen, en wanneer gaan kinderrechten boven de rechten van ouders?

Ik schreef het hoofdstuk ‘Is kindermishandeling een misdrijf?’. Modderen hulpverleners niet te vaak te lang door? (Ja). Moet je mishandelende ouders altijd straffen? (Nee). Hulpverleners moeten harder worden, en rechters moeten meer oog krijgen voor de gezinssituatie. Criterium bij het nemen van besluiten: is deze beslissing (ook) het beste voor het mishandelde kind?