Media Handreiking – Eetstoornissen en
pro-ana

In deze Mediahandreiking, bestemd voor mediaprofessionals, vind je tips en suggesties om berichtgeving in tekst en beeld over (mensen met) eetstoornissen completer te maken; stereotypen te ontkrachten; taboes te slechten; en triggers te vermijden die ziekmakend gedrag versterken. Ook berichtgeving over zogeheten pro-ana-coaches komt aan bod.

Daarnaast bevat deze handreiking de belangrijkste informatie over verschillende eetstoornissen.