Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

In het studieboek ‘Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen‘ komen de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen uitgebreid aan de orde. Dit voorjaar (2022) verscheen de vierde, herziene druk. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd.

Voor veel kinderen is opgroeien een flinke klus. Slapen, eten, zindelijk worden, emoties reguleren en schoolse vaardigheden aanleren kost sommige kinderen veel meer moeite dan andere.

In het boek, dat ik samen met senior onderzoeker Jakop Rigter maakte, beschrijven we steeds de normale ontwikkeling en de afwijkingen daarvan. We vertellen ook welke behandelingen er zijn.

Doe eens normaal

In ‘Doe eens normaal’ leg ik uit waarom het voor steeds meer mensen moeilijker lijkt om zich ‘normaal’  te gedragen.

Zijn er meer aanstellers, zijn we intoleranter geworden, of stelt onze complexe maatschappij te hoge eisen? Over modeziektes, het nature-nurture-debat, en de vraag of de bijbel van psychiaters, de DSM, niet moet worden afgeschaft.

‘In dit kritische en boeiende werk wordt uitgelegd wat zin en onzin is in de diagnostiek, welke grote vragen er zijn, en waar het in de toekomst naartoe moet. Lezen!’ Jim van Os, hoogleraar psychiatrie Universiteit Maastricht.

Brein onder druk

‘Brein onder druk’ gaat over hersenmechanismen die betrokken zijn bij problematisch en gestoord gedrag. Wetenschappers lichten de complexiteit van die mechanismen toe en praten over de resultaten van hun speurwerk. Therapeuten leggen uit hoe ze die kennis in de praktijk gebruiken. En cliënten/patiënten vertellen wat ze eraan hebben.

Lees over het rotjoch dat hulpverlener werd, over experimentele hormoonbehandelingen, neuropsychologisch onderzoek bij jonge kinderen en hun hoogrisicomoeders, het geweld dempende effect van virtual reality, de ervaringen van tbs’ers met tDCS, en de mentale krachttraining van politieagenten.