Boeken

“Ik schrijf ook af en toe een boek”

Ik schrijf ook af en toe een boek. Het laatste, ‘Brein onder druk. Over stress, agressie en veerkracht’, is in mei 2017 verschenen. Momenteel werk ik aan een vervolg op ‘Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses’ dat in 2012 uitkwam. Thema: meritocratie en psychocentrisme, kern van het boek: hoe de psychologisering van maatschappelijke problemen de sociale kloof in de samenleving vergroot en de individualisering vervormt tot egocentrisme en egoïsme.

Rapporten & Verslagen

Malou in actie tijdens een bijeenkomst van het Leiden Institute for Brain and Cognition, Stadsgehoorzaal Leiden

Contact met Malou?