Stabiliteit van de Omstreden Democratie

Stabiliteit van de omstreden democratie’ is een verslag van drie workshops die NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in januari 2011 op het ministerie van VROM hield als afsluiting van haar gelijknamige project. Ik schreef het samen met twee andere journalisten. Tijdens deze workshops lieten verschillende wetenschappers hun licht schijnen over de onderwerpen (1) ‘democratie in historisch perspectief’, over de geschiedenis van onze parlementaire democratie; (2) ‘democratie en medialogica’, over de invloed van moderne massamedia op de hedendaagse politiek; en (3) ‘deliberatieve democratie’, over de paradox dat burgers zich meer van de politiek en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid lijken af te wenden naarmate ze juist meer medeverantwoordelijk zijn geworden voor hun eigen normen en regelingen.