NWO Conflict en veiligheid

‘Conflict en Veiligheid’ is het verslag dat ik maakte van de eindconferentie die 21 mei 2014 plaatsvond als afsluiting van het gelijknamige NWO-onderzoeksprogramma. In dit programma werkten tientallen wetenschappers vijf jaar lang aan 29 onderzoeksprojecten over conflict en conflicthantering.

Tijdens de eindconferentie, waarvan ik dagvoorzitter was, vonden discussies plaats en voerden allerlei onderzoekers het woord. Onder hen was rechtsfilosoof Wibren van der Burg. Hij stelde dat het vaak beter is om conflicten buiten het recht te houden. Ook oud-ministers Jan Pronk en Joris Voorhoeve deden een duit in het zakje. Zo pleitte Jan Pronk voor een nieuwe wetenschappelijke definitie van conflict die meer recht doet aan de realiteit; want de werkelijkheid is minder rooskleurig dan op grond van de huidige definitie lijkt.