Movisie – Spanning en veerkracht

In opdracht van Movisie schreef ik dit boekje op basis van gesprekken met drie medewerkers over de problemen en verwachtingen van de transities in het sociale domein. Wat betekenen ‘maatwerk’, ‘eigen kracht’ en ‘participeren’ in de praktijk? Wat mogen burgers van professionals verwachten, en andersom?
Ook drie direct betrokkenen – een maatschappelijk werkster, een cliënt en een gemeenteambtenaar – vertellen over hun hoop en ambities.