Migratiepolitiek voor een open samenleving

Aan het rapport ‘Migratiepolitiek voor een open samenleving’ werkte ik mee als extern adviseur van de RMO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Het rapport breekt een lans voor politiek met een vooruitziende blik: onderzoek wie we als samenleving in de toekomst nodig hebben, en baseer beleid niet  louter op integratieproblemen uit het verleden. Centrale thema’s zijn democratie en rechtsstaat, economie en zelfredzaamheid, burgerschap en taal.