Kwetsbare ouderen in de praktijk

Journalistieke samenvatting van het SCP-rapport Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen in de praktijk’ maakt duidelijk dat minder ouderen in verzorgingsinstellingen terecht hoeven te komen als er wordt geanticipeerd op toekomstige problemen. Wie niet óver, maar mét ouderen praat, zorgt ervoor dat ouderen langer de regie over hun eigen leven houden. Dat is fijner voor hen, en zorgt bovendien voor lagere maatschappelijke kosten.

Het rapport bevat talloze cijfers over de positie van ouderen, en ook foto’s & quotes: ‘Ik maak zelf wel uit wat ik moet doen. Het maakt mij ontzettend kriegelig als ze zeggen: ‘Is het niet tijd dat u naar een bejaardentehuis gaat?’