Dit is de Dag

Op woensdag 9 april kwam de Nederlandse vertaling van de DSM-5 uit, het ‘Handboek voor de classificatie van psychiatrische stoornissen’. Het is de eerste keer dat dit Amerikaanse handboek integraal in het Nederlands is vertaald. Ik mocht erover vertellen bij Dit is de Dag op radio 1, in een gesprek met Renze Klamer: http://www.eo.nl/ditisdedag/item/dsm-5-houdt-samenleving-spiegel-voor/

Kern van mijn boodschap: de DSM-5 is geen diagnostische bijbel, en het is daarom van de zotte dat de overheid een DSM-label eist om zorg vergoed  te krijgen.