gespreksleider Science Café Leiden

dinsdag 15 april: Het Science Café Leiden ontvangt de eerste hoogleraar Anthrozoölogie van Nederland, Marie-José Enders-Slegers. Thema: ‘(Over)leven met honden in de gezondheidszorg: een hondenbaan?’ Met muziek, en met mij als gesprekleider (na de lezing). Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden, 20:00 – 22:00 uur.