discussieleider SAP-dag

dinsdag 14 juni: Op de jaarlijkse SAP-dag (Subvereniging Assistenten Psychiatrie van de NVvP) leid ik het slotdebat over het thema ‘Verwarde personen op straat: waar ligt onze grens?’ Het Vechthuis, Utrecht, 09:00 – 18:00 uur.